Od Konkurencji do Kooperacji...

Klaster to konsorcjum przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych. Ideą Klastra jest promocja kamienia naturalnego, zwiększenie jego udziału w projektach i realizacjach budowlanych, racjonalne wykorzystanie i ciągłe podnoszenie potencjału przemysłowego regionu...

Członkowie klastra

Klaster można zdefiniować jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych, jednostek, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą.

Kurier Kamieniarski